.:: perbandinganmazhab.com ::.

Az-Zailai

Wafat 743 H
Mazhab : Al-Hanafiyah
الزيلعي